Dt. Güler, "Gençlerin hayalleriyle oynanıyor"

YÖK'ün 2020 üniversite sınavı tercihleri için üniversite sayılarını ve fakülte kontenjanlarını açıklamasının ardından açıklama yapan Odamız Başkanı Dt. Fatih Güler, "Fakülteler açılıyor, öğrenci kontenjan sayısı arttırılıyor ama mezun olanlar iş bulamadığı için gençlerimizin hayalleriyle oynanıyor" dedi.

YÖK VE SAĞLIK BAKANLIĞI'NA SORUYORUZ?


YÖK'ün 2020 üniversite sınavı tercihleri için üniversite sayılarını ve fakülte kontenjanlarını açıklamasının ardından yazılı basın açıklaması yaparak endişelerini dile getiren Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, "Bu kılavuza baktığımızda diş hekimliği fakülte sayısının arttığını toplam öğrenci kontenjanlarının yükseldiğini görüyoruz. Bu kontenjanların hangi kriterlerle belirlendiğini merak etmekteyiz. YÖK ve Sağlık Bakanlığına soruyoruz; Diş hekimliği fakültesi kontenjanları belirlenirken sağlık bakanlığı ile diş hekimi ihtiyacı doğrultusunda bir iş gücü planlaması yapılıyor mu, böyle bir planlama var ise bu planlama hakkında bilgi sahibi olabilir miyiz? Bu kadar fakülte açılması sonucunda Türkiye nin diş hekimliği alanında uluslararası yayınlarında araştırmalarında bir artış var mıdır. Diş hekimliği fakülteleri arasında dünya sıralamalarında öne çıkmış fakültelerimiz kaç tanedir? Yeni açılan bir çok diş hekimliği fakültesinde birinci sınıfa 90 öğrenci kontenjanı verildiği görülmektedir. Bu fakültelerin öğretim üyesi sayısı bu kadar öğrenciyi eğitmeye yeterli midir. Fakültelerin bir norm kadrosu var mıdır? Ya da fakültelerin norm kadrosu yeterince denetlenip incelenmekte midir?

KIBRIS'TA AÇILAN FAKÜLTELER DENETLENİYOR MU?


"Kıbrıs'ta ve açılan bir çok diş hekimliği fakültesinde öğrencilerin yeterli sayıda hasta bakıp bakmadığının denetimi yeterli olarak yapılmakta mıdır. Özellikle Kıbrıs'ta açılan diş hekimliği fakültelerinin diş hekimliği bilimine ve eğitimine katkıları yeterince denetlenmekte midir? Bu sene birinci sınıfa kaydolacak 7700 civarında ki öğrencilerin bundan 5 yıl sonra mezun olduklarında nasıl iş bulacakları hakkında bir planlama yapılmış mıdır? Bu sorumuz şu anda fakültelerde okuyan 2'nci sınıftan 5'inci sınıfa kadar yaklaşık 20 bin öğrenci içinde geçerlidir. Sağlık Bakanlığı eczanelerdeki 3000 kişiye bir eczane uygulamasının bir benzerini diş hekimleri içinde düşünmekte midir. Yoksa diş hekimleri yalnızca piyasa koşullarına göre yolunu bulacak bir iş gücümüdür? Meslek odalarının meslek birliklerinin ve hatta Sağlık Bakanlığı’nın yeterince görüş ve önerilerini almadan, altyapısız yeterli öğretim üyesi olmadan açılan her diş hekimliği fakültesi bu fakültelerde okumak için büyük emek ve umutlarla tercih yapan gençlerimizin hayal kırıklığı yaşamasına sebep olacaktır. Sağlık bakanlığı’nı ve YÖK’ü bir kez daha diş hekimliği fakülte sayılarını kontenjanlarını belirlerken nüfusa planlı iş gücü üzerinden değerlendirmeye davet ediyoruz. Meslek birliğimizin ve odalarımızın görüşlerinin dikkate alınmasının önemini bir kez daha hatırlatıyoruz." diye konuştu.