geri dön

2.ADLi DiŞHEKiMLiĞi KONGRESi 23-24 MART 2020 TARiHiNDE iZMiR KATiP ÇELEBi ÜNiVERSiTESi DiŞ HEKiMLiĞi ÇALıŞMA GÜNLERi

Mart 9, Pazartesi günü
2.ADLi DiŞHEKiMLiĞi KONGRESi 23-24 MART 2020 TARiHiNDE iZMiR KATiP ÇELEBi ÜNiVERSiTESi DiŞ HEKiMLiĞi ÇALıŞMA GÜNLERi