geri dön

ÖNEMLi DUYURU!!!! 04 NiSAN 2020 TARiHiNDE 18. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTıSı VE 05 NiSAN 2020 TARiHiNDE YAPıLACAK OLAN ODA ORGAN SEÇiMLERi SALGıN HASTALıK NEDENiYLE iLERi TARiHDE YAPıLMAK ÜZERE ERTELENMiŞTiR.

Mart 18, 2020 - Çarşamba günü
ÖNEMLi DUYURU!!!! 04 NiSAN 2020 TARiHiNDE 18. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTıSı VE 05 NiSAN 2020 TARiHiNDE YAPıLACAK OLAN ODA ORGAN SEÇiMLERi SALGıN HASTALıK NEDENiYLE iLERi TARiHDE YAPıLMAK ÜZERE ERTELENMiŞTiR.

...