geri dön

DT.FATiH GÜLER, “YÜZ AKı ÜNiVERSiTELERiMiZiN iSiMLERi DEĞiŞTiRiLMEMELi”

Mayıs 3, 2018 - Perşembe günü
DT.FATiH  GÜLER, “YÜZ AKı ÜNiVERSiTELERiMiZiN iSiMLERi DEĞiŞTiRiLMEMELi”

DT. FATİH  GÜLER, “YÜZ AKI ÜNİVERSİTELERİMİZİN İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLMEMELİ”
15 yeni üniversite kurulmasıyla ilgili kanun tasarısının TBMM’ye sunulmasıyla bazı üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinin İbni Sina ve  Hacı Bayram Veli Üniversitelerine bağlanmasının doğru bir yöntem olmadığını ifade eden Odamız Başkanı Dt. Fatih Güler, “Eğitim sistemi bu yöntemle düzelmez. Yüz akı üniversitelerimizin isimleri değiştirilmemelidir.” dedi.
“YILLARIN BİRİKİMİNİN YOK EDİLMESİ DEMEKTİR”
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin yeni kurulan İbni Sina Üniversitesi’ne, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin de Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne baglanacağının açıklanmasının ardından tepkisini dile getiren Odamız Başkanı Dt. Fatih Güler, yazılı açıklama yaparak “Türk Diş Hekimliği tarihi İstanbul Üniversitesi ile başlar. Bunca yıllık birikim ve gelenek isim değişikliği ve bölünme ile yok edilmesi demektir.” dedi.
“OKUL AİDİYETİ KAYBOLUR”
Başkan Dt. Fatih Güler, “Aynı şey Gazi Üniversitesi diş hekimliği Fakültesi içinde geçerlidir. Bir okulun eski mezunları ile yeni mezunları arasındaki bağ, okul aidiyeti ve onun getirdiği dayanışmayla sağlanır. Bu ortadan kalkacağı gibi İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tüm dünyada tanınan ülkemizin yüz akı universitelerdir. Bu fakültelerde yer alan öğretim üyelerinin bilim insanlarının yayınları makaleleri dünya literatürlerine girmiş, kayda geçmiş, ülkemizin tanınırlığını bilinirliğini artırmıştır. Bu bir basit isim değişikliği değil, birikimlerin geleneklerin yok edilmesidir.”
“TARİHSELŞAHSİYETLERESAYGIMIZSONSUZ” 
Başkan Dt. Güler, “Bizim İbni Sina gibi Hacı Bayram Veli gibi saygıdeğer tarihsel sahsiyetlere saygımız sonsuzdur. Bu isimler adına üniversite kurulması son derece isabetlidir. Yanlış olan; var olan ve ismiyle kurumsallaşmış, içeriğiyle bütünleşmiş fakültelerin isim değişikliği ile kökünden koparılmasıdır. İnsanın mezun olduğu fakülte, üniversite kimliğinin bir parçası gibidir. Bunun isminin değiştirilerek hafızalarımızdan uzaklaştırılması kabul edilemez. Bu konuda TBMM’deki milletvekillerimizin gerekli hassasiyeti göstereceği inancıyla yanlıştan dönülmesini temenni ederim.” diye konuştu.