geri dön

ADAMOB DÖNEM SÖZCÜSÜ DT. HASAN YAMAN OLDU

Aralık 11, 2014 - Perşembe günü
ADAMOB DÖNEM SÖZCÜSÜ DT. HASAN YAMAN OLDU

Dt. Yaman, "Türkiye'deki Suriyelilerin bir sıfatı olmalı"

 

Bağımsız, demokratik, sağlıklı, çevreye saygılı, eşit, özgür ve adil bir toplum, kent ve ülke değerleri çerçevesinde, kamu yararı, üye ve halk çıkarlarını koruma doğrultusunda ortak faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan kısa adı ADAMOB olan Adana Akademik Meslek Odaları Birliğinin 3. Dönem sözcülüğünü Adana Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Hasan Yaman üstlendi.

 

ADAMOB; Adana Tabip Odası, Adana EczacıOdası, Adana DişhekimleriOdası, Adana Veteriner Hekimleri Odası, Adana Barosu ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) birlikteliği ile oluşuyor.

 

Adana Dişhekimleri Odasında bir araya gelen Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan, Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hasan Emir Kavi, Adana Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Hasan Yaman ile Genel Sekreter Dt. Fatih Güler, yeni dönemin ilk toplantısında ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyelilerin genelde Türkiye ve özelde de Adana'daki durumlarını tartışıp değerlendirdiler.

 

SURİYELİLERİN STATÜSÜ NEDİR?

Türkiye'de 1.6 milyon Suriyelinin yaşadığının öngörüldüğüne dikkat çekilen toplantıda Suriyelilerin misafir mi? sığınmacımı? mülteci mi? olarak kabul edilmeleri konusuna bir açıklık getirilmediği takdirde, yaşamlarının devamı için gerekli olan haklarının da sağlanamayacağı, bu nedenle mutlaka bir statü belirlenmesi gerektiğini belirten ADAMOB Dönem Sözcüsü Dt. Hasan Yaman, "Ülkemize gelen Suriyelilerin statüleri belirsiz olduğu için ne devlet yükümlülüklerini yeterince yerine getirebilmiş nede insani haklardan tam anlamıyla yararlanmaları sağlanabilmiştir" dedi.

 

PLANSIZLIKTAN SIKINTILAR ARTMIŞTIR

Dt. Yaman, "Plansız çıkılan bu yolda beklenilenin üstünde bir göç sayısına ulaşılmasıyla durum daha sıkıntılı bir hale gelmiştir. Suriye ve Türk halkının işsizlik ve ucuz iş gücü nedeniyle ekonomik çıkarları da çakışınca ister istemez karşı karşıya gelmişler veya getirilmişlerdir. Savaştan kaçarak gelen bu insanların hangi kimlikle ve şehrimizin neresinde yaşayacaklarının belirlenmesi çok önemlidir. ADAMOB olarak tüm bu olumsuzluklara ortak ve insani bir çözüm arayışında olduğumuzu ve istenilen çözümün barışçıl, hak kayıplarına yol açmayan, şehrin düzeni ve olumlu geleceği ile bağdaşan bir şekilde olması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu bağlamda ADAMOB olarak göreve, işbirliği ve yardıma hazırız. Adana'nın önemli bir bileşeni olan odamız önümüzdeki süreçte sadece sığınmacılar konusunda değil, şehrimizle ilgili tüm sorunlar ve planlamalarda daha aktif görevler alacaktır" diye konuştu.