geri dön

22 KASıM TOPLUM AĞıZ DiŞ SAĞLıĞı HAFTASı iLE iLGiLi DT. HASAN YAMAN'ıN BASıN AÇıKLAMASı

Kasım 22, 2013 - Cuma günü
22 KASıM TOPLUM AĞıZ DiŞ SAĞLıĞı HAFTASı iLE iLGiLi DT. HASAN YAMAN'ıN BASıN AÇıKLAMASı

Değerli Basın Mensupları, Sevgili Meslektaşlarım!

 

Ülkemizde 22 Kasım gününü içine alan hafta;  Türk Diş Hekimleri Birliği ve Odaları tarafından  toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamak, dikkatini çekmek, doğru alışkanlıklar kazandırmak ve genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığı konusunda izlenen politikaları değerlendirmek amacıyla "Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası" olarak kutlanmaktadır.

 

Türk Diş Hekimleri Birliği ve odalar,  toplumun ve bireyin ağız diş sağlığının iyileştirilmesini ve nitelikli diş hekimliği hizmetinin sunulmasını amaç edinmiştir.  Bu amacına ulaşabilmek için de;

Bilimsel temelli, kanıta dayalı ve koruyucu ağız diş sağlığını önceleyen   politikaları savunmaktadır.

 

Son yıllarda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Diş hekimleri Birliği (FDI) öncülüğünde başlatılan ve İstanbul'da gerçekleştirilen FDI Kongresi'nin de sonuç bildirgesi olarak imzalanıp deklare edilen FDI 2020 Vizyonu olan "Ağız sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır ve temel insan hakkıdır."sözü bu vizyonun en önemli mesajı olmuştur.

 

Artık tüm dünyada, ağız ve diş sağlığı modelini oluştururken, bulaşıcı olmayan hastalıklarla (kalp, şeker hastalığı, kronik solunum hastalıkları, ruh sağlığı hastalıkları, kanser vb.) ağız sağlığının ortak risk faktörlerine göre değerlendirilip ele alınması gerektiği yönünde çalışmalar yapılacaktır.

 

Dünyadaki ölümlerin %60 'tan fazlasının, başka bir deyişle yılda 36 milyon insanın bu hastalıklardan öldüğü gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda ve ağız sağlığı ile ilişkilendirildiğinde, ağız diş sağlığının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Düşük gelirli ülkelerde bu rakamlar daha da artmaktadır. 2011 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan kararla; Böbrek, ağız ve göz hastalıklarının bulaşıcı olmayan hastalıklarla ortak risk faktörlerine sahip oldukları ve bu anlamda ortak mücadele edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

 

Ülkemizde de sağlık bakanlığı 40 yaş üzerindeki sağlıklı kadın ve erkeği kalp taramasından geçireceğini belirtmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün bilhassa kalp rahatsızlıklarında birincil faktörlerin başında saydığı diş çürükleri ve dişeti rahatsızlıkları konusundaki duyarsızlığı ise sağlık adına pes dedirtecek haldedir. Sağlık Bakanlığının açmış olduğu ADSM'ler de hala yapılan tedavinin kalitesi değil, adedini konuşmaktadır.

 

11 yıldır Diş hekimliği Fakültelerinin ve bu fakültelere alınan öğrenci sayısının artırılması da halkımızın ağız diş sağlığını çözmekten uzak olduğu gibi, hem zaman kaybına, hem de kaynak israfına neden olmuştur. Ülkemizde, insanımızın %90'ının üzerinde tedaviye muhtaç dişeti hastalıkları, diş çürükleri ve diş eksikliği mevcuttur.

 

65 yaş üstü insanımızdaki dişsizlik oranı %67 dir. 0-11 yaş grubunda DMFT oranı 5,7 dir. Yani her çocukta  6'ya yakın tedavi edilmesi gereken  dişeti sorunu, diş çürüğü ve eksik diş vardır. Dünya Diş Hekimleri Birliği bu oranın 1.0 olmasını istemektedir. Ancak sağlık bakanlığının bu programı devam ederse gelecek 10 yıllarda da bu oran düşmeyecektir.

 

Yine kamuda ve üniversitede uygulanan performans denilen sistemden biran önce vazgeçilmesi gerekmektedir. Popülizm sevdasına, İhale yolu ile ucuza yapılmak istenen tedavilerin artık kalitesinin sorgulanması gerekmektedir. Biran önce Kamu tedavi edici hizmetlerden çekilip gelecek nesilleri kurtarmak adına 0-18 yaş koruyucu ve önleyici tedaviye geçmelidir.

 

15 000 serbest çalışan hekimin ağız diş sağlığı hizmetlerine dahil edilmelidir. Vatandaşımıza kaliteli sağlık hizmeti sunulması için bu şarttır.

Gereksiz fakülte açılması durdurulmalı, açık olan fakültelerdeki öğrencilerin eğitim kalitesinin artırılması için çalışılmalıdır.

 

Sonuç olarak AKP Hükümetinin 11 yıllık iktidarı sonunda ağız diş sağlığı politikaları iflas etmiş, duvara toslamıştır. TDB ve Odalar olarak defalarca doğru politikaların anlatılmasına rağmen hala hatada ısrar edenleri bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.

 

Adana Diş Hekimleri Odası halkımızın ağız diş sağlığı ile ilgili hizmetlerinin sürekli takipçisi olacaktır. Saygılarımızla. 22.11.2013

 

 

 

Dt. Hasan Yaman

Adana Diş Hekimleri Odası

Başkanı